Shri Digambar Jain Temple, Baktara, Bhind


Shri Digambar Jain Temple

Baktara,

Bhind- 466448

Madhya Pradesh


Comments

comments